Live Casino http://api.xxl.ops.oneytrust.com/ LK21 https://maxwin-slot.azurefd.net Slot Pragmatic Play Slot Pulsa http://sky777.accounts.fcbarcelona.com/ http://situs-slot-gacor.infra.leanplum.com/ Baji Live Casino Bandarsloto Slotmania88 Baji Live Sign Up Jeetbuzz Login
https://writepass.com/ Slot Server Kamboja Terpercaya Slot Online Terpercaya Supergacor88 Slot Online

Hoe wordt een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd op rechtsgeldige wijze beëindigd in het Nederlandse recht?

Last updated 6 years ago First published 17 January, 2018

English Rating: ALL ages Shortest path: 3 nodes Longest path: 11 nodes Possible solutions: 7
Transcription
 • Is er in de distributieovereenkomst geregeld dat deze tussentijds kan worden opgezegd? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd. Hierbij moeten de afspraken zoals opgenomen in de distributieovereenkomst zelf in acht worden genomen..
 • Is er een tekortkoming of gebrek in de uitvoering van de overeenkomst? Ja. Nee.
 • Is het gebrek groot genoeg om de ontbinding te rechtvaardigen? Ja. Nee.
 • De overeenkomst kan niet tussentijds opgezegd worden op grond van een tekortkoming in de nakoming. Het is waarschijnlijk dat de distributieovereenkomst voor bepaalde tijd pas eindigt als de looptijd van de overeenkomst is verstreken. Om daar zeker van te zijn, doe dan deze beslisboom opnieuw maar vul bij de vraag of er sprake is van een tekortkoming of gebrek nee in..
 • Is de partij die in gebreke is de tijd gegund om het gebrek op te lossen? Ja. Nee.
 • Dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming. Het bedrijf mag hierdoor de overeenkomst tussentijds beëindigen. Dit kan door middel van een brief..
 • Is het op dit moment nog mogelijk voor de partij die in gebreke is om na te komen? Ja. Nee.
 • Stuur allereerst een ingebrekestelling naar de partij die in gebreke is. Stel in deze ingebrekestelling een termijn waarin nagekomen moet worden. Mocht er na het verstrijken van deze termijn nog steeds sprake zijn van een gebrek, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming. De overeenkomst mag dan worden beëindigd door middel van een brief..
 • Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Het bedrijf kan de overeenkomst beëindigen door middel van een brief..
 • Is er een onvoorziene omstandigheid waardoor de distributieovereenkomst niet meer kan worden voortgezet? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan mogelijk tussentijds worden beëindigd. Hier moet de rechter uitspraak over doen. De rechter ontbindt niet vaak een overeenkomst op grond van de onvoorziene omstandigheid. .
 • De distributieovereenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd. De distributieovereenkomst eindigt op het moment dat de looptijd van de overeenkomst is verstreken. .