Live Casino http://api.xxl.ops.oneytrust.com/ LK21 https://maxwin-slot.azurefd.net Slot Pragmatic Play Slot Pulsa http://sky777.accounts.fcbarcelona.com/ http://situs-slot-gacor.infra.leanplum.com/ Baji Live Casino Bandarsloto Slotmania88 Baji Live Sign Up Jeetbuzz Login
https://writepass.com/ Slot Server Kamboja Terpercaya Slot Online Terpercaya Supergacor88 Slot Online

Hoe wordt een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd op rechtsgeldige wijze beëindigd in het Duitse recht?

Last updated 6 years ago First published 16 January, 2018

English Rating: ALL ages Shortest path: 3 nodes Longest path: 17 nodes Possible solutions: 25
Transcription
 • Zijn er bepalingen over de beëindiging van de distributieovereenkomst in de overeenkomst zelf geregeld? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Dit kan met inachtneming van de bepalingen die zijn opgenomen in de overeenkomst. Raadpleeg checklist 1 om te bepalen of alles in de overeenkomst is geregeld..
 • Zijn er gewichtige redenen waardoor het niet meer van de contractpartijen kan worden verwacht dat de distributieovereenkomst wordt nagekomen? Ja. Nee.
 • Er is sprake van 'Kündigung von Dauerschuldverhältenissen aus wichtigen Grund. Dit betekent dat de distributieovereenkomst mag worden ontbonden. Mocht de reden voor beëindiging liggen in het niet nakomen van de overeenkomst, dan moet de tekortkomende partij wel eerst de tijd worden gegund om de overeenkomst alsnog na te komen..
 • Is er sprake van een tekortkoming of een gebrek in de nakoming van de overeenkomst? Ja. Nee.
 • Is het gebrek groot genoeg, dat het niet meer van partijen mag worden verwacht om de overeenkomst in stand te houden? Ja. Nee.
 • Er is geen sprake van een tekortkoming in de nakoming. De overeenkomst mag niet tussentijds worden opgezegd. Wil het bedrijf zeker weten dat de overeenkomst niet kan worden opgezegd, maak dan opnieuw deze beslisboom. Vul dan nee in bij de vraag of er sprake is van een tekortkoming of gebrek..
 • Is de distributieovereenkomst al gedeeltelijk nagekomen? Ja. Nee.
 • Ondervindt het bedrijf voordeel aan het gedeelte van de overeenkomst dat al is nagekomen? Ja. Nee.
 • Dan mag de overeenkomst enkel nog gedeeltelijk worden ontbonden. Dit mag pas als de tekortkomende partij de tijd is gegund om de overeenkomst na te komen..
 • De overeenkomst mag worden ontbonden door middel van een brief. Dit mag enkel als de tekortkomende partij de tijd is gegund om de overeenkomst na te komen..
 • Is de tekortkomende partij de tijd gegund om alsnog de overeenkomst na te komen? Ja. Nee.
 • Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming. De overeenkomst kan worden ontbonden door middel van een brief..
 • Is het nog steeds mogelijk om de overeenkomst na te komen en levert de overeenkomst nog steeds voordeel op voor de partijen? Ja. Nee.
 • Het bedrijf moet eerst een ingebrekestelling sturen waarin de tekortkomende partij de tijd wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Blijft de tekortkomende partij niet nakomen, dan kan de overeenkomst worden ontbonden door middel van een brief..
 • De overeenkomst kan worden beëindigd op grond van een tekortkoming in de nakoming. Dit kan door middel van het sturen van een brief..
 • Is er sprake van een onvoorziene omstandigheid, waardoor de overeenkomst niet meer kan worden voortgezet? Ja. Nee.
 • Er is sprake van een 'störung der Geschäftgrundlage'. De rechter kan de overeenkomst ontbinden. De rechter ontbindt echter de overeenkomst niet vaak op grond van de onvoorziene omstandigheid. Eerst wordt er sowieso gekeken of de overeenkomst in stand kan worden gelaten, desnoods met gewijzigde bepalingen..
 • Heeft de distributeur investeringen gedaan die na de beëindiging van de overeenkomst nog niet zijn terugverdiend? Ja. Nee.
 • Lijkt de samenwerking tussen het bedrijf en de leverancier op die van een handelsagent en een leverancier? Ja. Nee.
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen na de beëindiging van de distributieovereenkomst opgenomen in de overeenkomst? Ja. Nee.
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 10..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 9. .
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 8..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 11..
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen na de beëindiging van de distributieovereenkomst opgenomen in de overeenkomst? Ja. Nee.
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 12..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 7. .
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 13..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 6. .
 • Lijkt de samenwerking tussen het bedrijf en de leverancier op die van een handelsagent en een leverancier? Ja. Nee.
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen na de beëindiging van de distributieovereenkomst opgenomen in de overeenkomst? Ja. Nee.
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 14..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 5. .
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 15..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 4. .
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen na de beëindiging van de distributieovereenkomst opgenomen in de overeenkomst? Ja. Nee.
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 16..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 3. .
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 17..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 2. .