Live Casino http://api.xxl.ops.oneytrust.com/ LK21 https://maxwin-slot.azurefd.net Slot Pragmatic Play Slot Pulsa http://sky777.accounts.fcbarcelona.com/ http://situs-slot-gacor.infra.leanplum.com/ Baji Live Casino Bandarsloto Slotmania88 Baji Live Sign Up Jeetbuzz Login
https://writepass.com/ Slot Server Kamboja Terpercaya Slot Online Terpercaya Supergacor88 Slot Online

Hoe wordt een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd op rechtsgeldige wijze beëindigd in het New Yorkse recht?

Last updated 6 years ago First published 16 January, 2018

English Rating: ALL ages Shortest path: 3 nodes Longest path: 17 nodes Possible solutions: 16
Transcription
 • Zijn er bepalingen over de beëindiging van de distributieovereenkomst in de overeenkomst zelf geregeld? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Dit kan met inachtneming van de bepalingen die zijn opgenomen in de overeenkomst. Raadpleeg checklist 1 om te bepalen of alles in de overeenkomst is geregeld..
 • Is er sprake van een gebrek of een tekortkoming in de uitvoering van de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • Zit de tekortkoming van de overeenkomst op een belangrijke afspraak tussen de partijen? Ja. Nee.
 • Er is geen sprake van een schending van een 'condition'. Dit betekent dat de distributieovereenkomst niet kan worden ontbonden op grond van een tekortkoming in de nakoming. Om de vraag te beantwoorden of de overeenkomst kan worden beëindigd, moet deze beslisboom opnieuw gemaakt worden. Vul dan bij de vraag of er een gebrek of tekortkoming is nee in..
 • Is er sprake van een ernstige tekortkoming? Ja. Nee.
 • Er is geen sprake van een 'material' breach. De overeenkomst kan daardoor niet worden ontbonden op grond van een tekortkoming in de nakoming. Of de overeenkomst alsnog kan worden beëindigd moet worden uitgezocht door nog een keer deze beslisboom te maken en dan bij de vraag of er een gebrek is nee te antwoorden..
 • Heeft de tekortkomende partij de tijd gehad om de overeenkomst alsnog na te komen? Ja. Nee.
 • Er is sprake van een 'material breach' van een 'condition'. Dit betekent dat de overeenkomst mag worden beëindigd door middel van een brief..
 • Het bedrijf moet eerst een ingebrekestelling sturen waarin de tekortkomende partij de tijd wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Komt de partij de overeenkomst alsnog niet na, dan mag het bedrijf de overeenkomst ontbinden door middel van een brief..
 • Is het onverwacht en buiten de schuld van de partijen onmogelijk geworden om de distributieovereenkomst na te komen? Ja. Nee.
 • Er is sprake van 'Impossibility'. De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Waarschijnlijk moet de beëindiging van de distributieovereenkomst wel worden uitgesproken door de rechter..
 • Is de nakoming zo moeilijk of prijzig geworden, dat het nakomen van de distributieovereenkomst niet meer van de partijen mag worden verwacht? Ja. Nee.
 • Er is sprake van een 'impracticability. De distributieovereenkomst kan mogelijk worden beëindigd. Dit moet wel via de rechter. De rechter beëindigt niet vaak een overeenkomst op dit leerstuk..
 • Laat een onvoorziene gebeurtenis het originele doel van de overeenkomst teniet gaan? Ja. Nee.
 • Er is sprake van 'frustration'. De distributieovereenkomst kan worden beëindigd door de rechter. Een overeenkomst wordt echter bijna nooit door de rechter beëindigd op grond van 'frustration'..
 • Zijn er verschillende investeringen gedaan door de distributeur die niet worden terugverdiend voordat de distributieovereenkomst wordt opgezegd? Ja. Nee.
 • Blijkt uit de bedoeling van de partijen dat er een terugkoopverplichting is afgesproken? Ja. Nee.
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de minimumduur van de distributieovereenkomst. Zie checklist 2. .
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 3. .
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de minimumduur van de overeenkomst. Zie checklist 4..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 5. .
 • Blijkt uit de bedoeling van de partijen dat er een terugkoopverplichting is afgesproken? Ja. Nee.
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de minimumduur. Zie checklist 6..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 7. .
 • Is er een minimumduur van de overeenkomst opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de minimumduur van de overeenkomst. Zie checklist 8..
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Zie checklist 9. .