Stine spørsmålsflyt

Last updated 6 years ago First published 27 September, 2016

English Rating: ALL ages Shortest path: 5 nodes Longest path: 11 nodes Possible solutions: 17
Transcription
 • Ønsker du å kjøpe forsikring, få mer info om konseptet, eller kartlegge ditt forsikringsbehov? (GET INFO. Kartlegge forsikringebehov. Kjøpe forsikring. Info om konseptet.
 • Vil du se en video, eller lese selv? Lese selv. Se video.
 • Video.
 • Konseptforklaring på hjemmesiden.
 • Vil du tegne ny forsikring, eller flytte fra et annet selskap? Tegne ny. Flytte fra annet selskap.
 • Vil du at vi skalhente data om deg fra offentlige registre for deg? Vi benytter kun dataene for å kartlegge ditt forsikringsbehov, ingenting annet.. Nei, jeg vil fylle inn data selv. Ja, hent data for meg.
 • Tast inn fødsels og personnummer. Gyldig fødeslsnumer. Oops, ser ut til at fødselsnummeret ikke er gyldig. .
 • Prøv på nytt.
 • Her er dataene vi fant om deg. Velg hvilke ting og personer du ønsker å forsikre, eller legg til flere objekter til listen.. Legg til flere ting på listen. Velg fra listen..
 • Velg hva som skal forsikres.
 • Legg til flere ting på listen.
 • Vil du fylle ut et skjema, eller svare på spørmål fra meg? Svare på spørsmål. Fylle ut skjema.
 • Skjema.
 • Skjema Stine versjon.
 • Vil du beholde dekningene og prisen du har i dag, eller flytte til våre dekninger og pris? . Flytte til våre vilkår.. Vil du beholde samme dekninger og pris som du har i dag.
 • Inn i ny kunde flyten .
 • For å beholde eksisterende dekninger og pris, trenger vi forsikringspapirene dine. Vil du at vi skal hente de fra ditt nåværende selskap, eller laste de opp selv? Jeg vil laste de opp selv. Vil at dere skal hente de for meg.
 • For å kunne gjøre det trenger vi en fullmakt fra deg. Fullmakten kan du gi elektronisk ved å registrere fødsels og personnummer, og signere fullmakten med Bank ID.. Jeg vil ikke gi fullmakt, men heller laste opp selv. (NO). Registrer fødsels og personnummer, og signer fullmakt. (YES).
 • Fullmakt ok, vi henter dokumentene dine. (SSN 11 DIGITS AND SIGN AUTHORIZATION).
 • Last opp selv (UPLOAD FUNCTION).
 • Vil du laste opp et dokument, eller ta bilde av dokumentene dine? Ta bilde. Last opp dokument.
 • Last opp dokument (UPLOAD DOCUMENT FUNCTION).
 • Ta bilde (TAKE PICTURE).
 • Vil du at vi skalhente data om deg fra offentlige registre for deg? Vi benytter kun dataene for å kartlegge ditt forsikringsbehov, ingenting annet. (YES/NO). Nei, jeg vil fylle inn data selv (NO). Ja, hent data for meg (YES).
 • Tast inn fødsels og personnummer (SSN - 11 digits). Oops, ser ut til at fødselsnummeret ikke er gyldig. (INVALID SSN). Gyldig fødselsnummer.
 • Prøv på nytt.
 • Her er dataene vi fant om deg. Velg hvilke ting og/eller personer du ønsker å forsikre, eller legg til flere ting til listen.. Legg til flere ting på listen. Velg fra listen..
 • Velg hva som skal forsikres.
 • Legg til flere ting på listen.
 • Vil du fylle ut et skjema, eller svare på spørmål fra meg? Svare på spørsmål. Fylle ut skjema.
 • Skjema.
 • Skjema i Stine- versjon.

Related Topics

More from this iBosker