rettidig tilbagekaldelse?

Last updated 5 years ago First published 29 January, 2017

jura,aftaleret,tilbagekaldelse English Rating: ALL ages Shortest path: 3 nodes Longest path: 7 nodes Possible solutions: 5
Transcription
  • sendt tilbagekaldelse? ja. Nej.
  • ingen relevans.
  • tilbagekaldelsen vedrører? tilbud. accept.
  • fremkomst før kundskab. nej. ja.
  • retidigt.
  • desværre for sent.
  • fremkomst før kundskab. ja. nej.
  • rettidigt.
  • desværre for sent.

Related Topics