Webløsning for Rødne

Last updated 6 years ago First published 21 October, 2016

English Rating: Above 18 Shortest path: 5 nodes Longest path: 7 nodes Possible solutions: 12
Morten Nedrebø What do you want to know?
Transcription
 • Hva trenger de? Kommunikajon. Personellplanlegging. Salgsverktøy. Rekvisisjonverktøy.
 • Grupper. Kommunikasjon med mannskapet. Kommunikasjon mellom kontorene.
 • Friendup Video chat.
 • Hvordan sende SMS direkte til mannskapet? Answer.
 • Solution.
 • Hva trenger de? Registrere salg på båten. Samhandling mellom salgskontor og mannskaphåndtering. Salg av cruise. Matbestilling på destinasjon.
 • Solution.
 • Solution.
 • Solution.
 • Solution.
 • Hva trenger de? Skiftplan. Kunne raskt kommunisere endringer ut til båter og mannskap. Oversikt over hvem som er på hvilken båt og når.
 • Solution.
 • Solution.
 • Solution.
 • Hva trenger de? Oversikt over hva som ble kjøpt inn av hvem. Automatisk bestilling av rekvisita opp mot kunde. Registrere rekvisita båtene trenger eller kjøper inn.
 • Solution.
 • Solution.
 • Solution.

Related Topics