Transcription
 • Heeft de cliënt moeite met articulatie? Nee. Ja.
 • Is er sprake van taalproblemen? Ja. Nee.
 • x.
 • Heeft de cliënt moeite met taalbegrip? Ja. Nee.
 • Kan de cliënt lezen? Ja. Nee.
 • x.
 • Heeft de cliënt behoefte aan enkel een woord? Nee. Ja.
 • Geschreven woord.
 • Heeft de cliënt moeite met leren lezen en schrijven? Ja. Nee.
 • Heeft de cliënt behoefte aan ondersteuning van de communicatie? Ja. Nee.
 • x.
 • Symbol for windows.
 • Moet de tekst ondersteund worden met gesproken taal? Nee. Ja.
 • Pictoschrijver 'De zin in beeld' .
 • Moet een slimme symbolenschrijver ingevoegd zijn in de visuele ondersteuning? Ja. Nee.
 • InPrint.
 • Symwriter 2.
 • Heeft de cliënt problemen in de woordenschat? Ja. Nee.
 • First Key.
 • Heeft de cliënt behoefte aan pictogrammen ter ondersteuning? Ja. Nee.
 • Heeft de cliënt behoefte aan zeer realistisch beeldmateriaal? Ja. Nee.
 • Foto's .
 • Heeft de cliënt behoefte aan iets tastbaars? Nee. Ja.
 • Verwijzers (voorwerpen).
 • Heeft de cliënt moeite met interpretatie? Ja. Nee.
 • x.
 • Lichaamstaal.
 • Kan de cliënt tekeningen begrijpen? Ja. Nee.
 • Tekeningen.
 • Kan de cliënt sterk vereenvoudigde tekeningen begrijpen? Ja. Nee.
 • x.
 • Moet de visuele ondersteuningsmogelijkheid in meerdere talen beschikbaar zijn? Nee. Ja.
 • Beta-prenten.
 • Raakt de cliënt overprikkeld van kleuren? Ja . Nee.
 • Picture communication symbols.
 • Is er behoefte aan gratis vrijblijvend advies? Nee. Ja.
 • Sclera.
 • Moeten er wekelijks nieuwe pictogrammen worden toegevoegd? Ja. Nee.
 • x.
 • Visitaal.
 • Is de cliënt in staat om te spreken? Ja. Nee.
 • Spraakcomputer.
 • Is er sprake van een taalontwikkelingsachterstand? Nee. Ja.
 • Nederlands ondersteund met gebaren.
 • Is er sprake van fonologische en/of fonetische problemen? Nee. Ja.
 • x.
 • Heeft de cliënt moeite met klankcombinaties? Nee. Ja.
 • Heeft de cliënt moeite met enkelvoudige klanken? Ja. Nee.
 • x.
 • Klankgebaren van Trijntje de Wit.
 • Heeft de cliënt behoefte aan afbeeldingen? Ja. Nee.
 • Klankgebaren fonologische therapie.
 • Afbeeldingen dyspraxieprogramma.