Decision tree Jong Ondernemen

Last updated 5 years ago First published 18 April, 2017

English Rating: ALL ages Shortest path: 5 nodes Longest path: 17 nodes Possible solutions: 42
Transcription
 • Wat is dit voor contactpersoon? Influencer. Promotor. Partner. Sponsor. Prospect. Neutral/Demoter.
 • Wat voor sponsor is dit? Eenmalige sponsor. Vaste sponsor. Onregelmatige sponsor.
 • Is er een vast contactpersoon? Ja. Nee.
 • Ben ik op de hoogte van zijn/haar persoonlijke informatie? Ja. Nee.
 • Solution..
 • Solution..
 • Question. Answer. Answer.
 • Solution..
 • Solution..
 • Is er een vast contactpersoon? Nee. Ja.
 • EXAMPLE.
 • EXAMPLE.
 • Is er een vast contactpersoon? Ja. Nee.
 • EXAMPLE.
 • EXAMPLE.
 • Wat voor partner is dit? Grote investeerder. Kleine investeerder.
 • Wat is de duur van de partnership? Meerjarig. Eenjarig.
 • EXAMPLE.
 • EXAMPLE.
 • Wat is de duur van de partnership? Eenjarig. Meerjarig.
 • EXAMPLE.
 • EXAMPLE.
 • Wat is de impact van de influencer? Lage impact. Grote impact.
 • Hoeveel energie kost het om deze aan boord te krijgen? Weinig tijd en energie. Veel tijd en energie.
 • Direct aan boord krijgen! Contactmoment inplannen naar rato..
 • Wegen de pro's zwaarder dan de con's? Nee. Ja.
 • Analyseer de interesses van de influencer en zorg ervoor dat er een band gecreëerd wordt. Plan persoonlijke contactmomenten in en plan deze naar rato in..
 • Geen tijd in steken. Wel monitoren om wellicht in de toekomst er wel tijd in te steken..
 • Hoeveel energie/tijd kost het om deze aan boord te krijgen? Weinig tijd en energie. Veel tijd en energie.
 • Geen tijd in steken..
 • Neem eenmalig persoonlijk contact op. Zorg voor contactgegevens en zet deze in de 'influencermailinglijst'.
 • Wat is de impact van de promotor? Lage impact. Grote impact.
 • Is de promotor op de hoogte van de recente ontwikkelingen? Nee. Ja.
 • Is er persoonlijk contact geweest? Nee. Ja.
 • Agendeer en plan regelmatig persoonlijke contactmomenten in..
 • Neem persoonlijke contact op en agendeer/plan regelmatig contactmomenten in..
 • Zijn de contactgegevens up to date? Nee. Ja.
 • Neem persoonlijk contact op om de promotor mee te nemen in de recente ontwikkelingen.
 • Zorg voor de juiste contactgegevens. Neem persoonlijk contact op om de promotor mee te nemen in de recente ontwikkelingen.
 • Is de promotor op de hoogte van de recente ontwikkelingen? Ja. Nee.
 • Stuur aankondiging/herinnering/uitnodiging voor Promotordag.
 • Zijn de contactgegevens up to date? Nee. Ja.
 • Stuur een mail om de promotor mee te nemen in de recente ontwikkelingen.
 • Zorg voor het juiste emailadres. Stuur daarna een mail om de promotor mee te nemen in de recente ontwikkelingen..
 • Is er al gevraagd naar de ervaring? Ja. Nee.
 • Vraag op een persoonlijke manier om feedback.
 • Heeft de neutral/demotor voldoende feedback gegeven? Nee. Ja.
 • Vraag of u hen op de hoogte mag houden van de ontwikkelingen. Op deze manier gaat u aan hen laten zien dat er echt iets wordt gedaan met de feedback..
 • Neem op een andere manier persoonlijk contact op en vraag uitgebreid naar de ervaring. Vraag daarna of u hen op de hoogte mag houden van ontwikkelingen?.
 • Is het contact met een bedrijf of een filantroop? Filantroop. Bedrijf.
 • Is er al een volledig portfolio gemaakt van het bedrijf? Ja. Nee.
 • Is er al een volledig portfolio gemaakt van de contactpersoon? Ja. Nee.
 • Is dit het eerste contactmoment? Nee. Ja.
 • Solution..
 • Is de connectie in beeld gebracht tussen de contactpersoon en JO? Nee. Ja.
 • Maak een salespitch met deze connectie. Zorg ervoor dat de notulen persoonlijke informatie bevatten. .
 • Solution..
 • . Answer. Answer.
 • Solution..
 • Solution..
 • Is er al een connectie met de visie van de onderneming? Ja. Nee.
 • Solution..
 • Onderneemt het bedrijf al acties in het kader van maatschappelijke betrokkenheid? Ja . Nee.
 • Solution..
 • Sponsort het bedrijf al activiteiten of staat deze hier open tegenover? Nee. Ja.
 • Zijn de partijen waarmee het bedrijf werkt een goed uitgangspunt? Nee. Ja.
 • Solution..
 • Solution..
 • Is het contactpersoon iemand die hierin verandering in kan brengen? Nee. Ja.
 • Afwegen of het de tijd en energie loont om hiermee door te gaan..
 • Is het contactpersoon al een promotor? Nee. Ja.
 • Zorgdragen voor korte contactcycli en het contactpersoon voeden met bruikbare info om hem of haar een echte ambassadeur te laten worden binnen de organisatie. Kijk naar de lering van en voor het bedrijf..
 • Inspelen op het profiel van het contactpersoon. Contactpersoon enthousiasmeren en intensief relatiebeheer..
 • Is er al een volledig portfolio gemaakt van de filantroop? Nee. Ja.
 • Zorg ervoor dat deze geupdate is en formuleer vragen naar aanleiding van voorgaande contactmoment en ontwikkelingen in de markt..
 • Wat drijft de filantroop? Extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie.
 • Overtuig met de visie van JO. Onderzoek waar hij/zij op dit moment nog zich mee bezighoud. Wat zou hij/zij willen doen in de toekomst? Wat is zijn/haar visie?.
 • Focus op de exposure..

Related Topics

More from this iBosker