Live Casino http://api.xxl.ops.oneytrust.com/ LK21 https://maxwin-slot.azurefd.net Slot Pragmatic Play Slot Pulsa http://sky777.accounts.fcbarcelona.com/ http://situs-slot-gacor.infra.leanplum.com/ Baji Live Casino Bandarsloto Slotmania88 Baji Live Sign Up Jeetbuzz Login
https://writepass.com/ Slot Server Kamboja Terpercaya Slot Online Terpercaya Supergacor88 Slot Online

Hoe wordt een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd op rechtsgeldige wijze beëindigd in het Nederlandse recht?

Last updated 6 years ago First published 17 January, 2018

English Rating: ALL ages Shortest path: 3 nodes Longest path: 17 nodes Possible solutions: 24
Transcription
 • Zijn er bepalingen over de beëindiging van de distributieovereenkomst in de overeenkomst zelf geregeld? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst kan worden beëindigd. Dit kan met inachtneming van de bepalingen die zijn opgenomen in de overeenkomst. Raadpleeg checklist 19 om te bepalen of alles in de overeenkomst is geregeld..
 • Is er sprake van een tekortkoming of een gebrek in de uitvoering van de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • Is het gebrek groot genoeg om de ontbinding te rechtvaardingen? Ja. Nee.
 • De overeenkomst kan niet worden opgezegd op grond van de tekortkoming in de nakoming. Maak deze beslisboom opnieuw en vul bij de vraag of er sprake is van een gebrek of tekortkoming nee in. .
 • Is de partij die in gebreke is de tijd gegund om het gebrek op te lossen? Ja. Nee.
 • Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming. De overeenkomst kan worden opgezegd door middel van een brief. .
 • Is het op dit moment nog mogelijk voor de partij die in gebreke is om na te komen? Ja. Nee.
 • Het bedrijf moet eerst een ingebrekestelling sturen. Hierin moet een termijn staan waarin de tekortkomende partij de overeenkomst alsnog kan nakomen. Komt de tekortkomende partij de overeenkomst alsnog niet na, dan kan de overeenkomst worden beëindigd door middel van een brief. .
 • Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming. De overeenkomst kan worden opgezegd door middel van een brief. .
 • Is er sprake van een onvoorziene omstandigheid waardoor het niet meer van de partijen kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt voortgezet? Ja. Nee.
 • De rechter kan de overeenkomst ontbinden op grond van de onvoorziene omstandigheid. Dit leerstuk wordt echter niet zo heel snel aangenomen. .
 • Is de distributeur (bijna) volledig afhankelijk van de leverancier? Ja. Nee.
 • Is er een zwaarwegende reden om de overeenkomst op te zeggen? Ja. Nee.
 • De overeenkomst kan naar alle waarschijnlijkheid worden opgezegd. Zie voor verdere uitleg checklist 18. .
 • Er bestaat een grote kans dat deze distributieovereenkomst niet kan worden opgezegd. Voor verdere uitleg zie checklist 17..
 • Zijn er omstandigheden waardoor het niet redelijk is als het bedrijf de overeenkomst opzegt, zonder een zwaarwegend belang? Ja. Nee.
 • Is er een minimumduur van de distributieovereenkomst opgenomen in de overeenkomst? Ja. Nee.
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen in de distributieovereenkomst opgenomen? Ja. Nee.
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 16 voor alle vereisten..
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 15 voor alle vereisten..
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 14 voor alle vereisten..
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 13 voor alle vereisten..
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen in de distributieovereenkomst opgenomen? Ja. Nee.
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 12 voor alle vereisten..
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 11 voor alle vereisten..
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 10 voor alle vereisten..
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan mogelijk worden beëindigd. Er bestaat wel de kans dat er sprake moet zijn van een zwaarwegend belang. Zie checklist 9 voor alle vereisten..
 • Is er een minimumduur van de distributieovereenkomst opgenomen in de overeenkomst? Nee. Ja.
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen in de distributieovereenkomst opgenomen? Ja. Nee.
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 8 voor alle vereisten..
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 7 voor alle vereisten..
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 6 voor alle vereisten..
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 5 voor alle vereisten..
 • Is er een terugkoopverplichting van de goederen opgenomen in de distributieovereenkomst? Ja. Nee.
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 4 voor alle vereisten..
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 3 voor alle vereisten..
 • Zijn er investeringen gedaan door de distributeur die nog niet zijn terugverdiend voordat de overeenkomst eindigt? Ja. Nee.
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 2 voor alle vereisten. .
 • De distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd. Zie checklist 1 voor alle vereisten..